Paslaugų kainos

* Tikslią operacijos kainą aptarsite su gydytoju konsultacijos metu.
* Už visas klinikoje teikiamas paslaugas galima mokėti dalimis. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis asmeniškai.