Krūtų didinimas ir psichologinė būsena | Tautrimo Aštrausko klinika
Plastikos chirurgai Plastinės veido operacijos Plastinė chirurgija Krūtų didinimas
Naujienlaiškis
Užsisakyti / Atsisakyti
Daktaras Tautrimas Aštrauskas liepos 13 d., 14 d., 15 d. konsultuos Londone. Registracija telefonu +447774036777,  +447783533731. Daktaras Tautrimas Aštrauskas rugsėjo 21 d., 22 d. konsultuos Londone, 23 d. - Piterbore.  Registracija telefonu +447774036777,  +447783533731.

Iškoti

Krūtų didinimo operacijos įtaka pacienčių psichologinei būsenai

2014-09-27
Šiame straipsnyje apžvelgiami literatūros šaltiniai, kuriuose rašoma apie moterų, galvojančių apie krūtų didinimo operaciją arba moterų, turėjusių tokią operaciją praeityje, psichologinę būklę. Straipsnio pradžioje aprašoma pacienčių psichologinė ir psichosocialinė būklė priešoperaciniu laikotarpiu. Straipsnyje taip pat aptariami septyni epidemiologiniai tyrimai, kurie buvo atlikti norint įrodyti ryšį tarp krūtų didinimo operacijų poveikio pacienčių psichologinei būklei ir savižudybių dažnumo.
 
Demografiniai ir aprašomieji duomenys
Stereotipiškai JAV žiniasklaidoje vaizduojama pacientė, kuriai atliekama krūtų didinimo operacija, yra euroamerikietė, neseniai įžengusi į trečią dešimtį, mananti, kad krūtų didinimo operacija padės jai susirasti romantinį partnerį.
Atlikti tyrimai parodė, kad reali pacientė skiriasi nuo stereotipinės. Dažniausiai tai euroamerikietė, savo 20-ujų pabaigoje arba peržengusi 30-ties metų ribą, vedusi ir turinti vaikų. Aišku, tai nereiškia, jog krūtų didinimo operacijai pasiryžta tik tokios moterys. Krūtų didinimo operacijos atliekamos tiek paauglėms, tiek moterims, kurioms 50 ir daugiau. Krūtų didinimo operacijai ryžtasi įvairių etninių grupių ir šeiminių statusų moterys.
Tarp krūtų didinimo operacijai pasiryžusių moterų ir moterų, kurios neturėjo šios operacijos, nustatyti skirtumai. Įrodyta, kad moterys, turinčios krūtų implantus, yra linkusios turėti daugiau seksualinių partnerių, jaunesniame amžiujeturėti pirmąjį nėštumą, taip pat šios moterys yra nutraukusios daugiau nėštumų nei moterys, neturėjusios krūtų didinimo operacijos. Be to, tyrimais nustatyta, kad krūtų didinimo operaciją turėjusios moterys dažniau vartoja alkoholį bei tabako gaminius, jos dažniau nutraukia šeiminius santykius. Šių moterų svoris yra mažesnis nei vidutinis – tokie rezultatai leidžia manyti, kad kai kurios pacientės turi mitybos sutrikimų.
 
Motyvacija, lemianti krūtų didinimo operaciją
Motyvacija, lemianti krūtų didinimo operaciją, suskirstyta į dvi grupes – vidinę (operacija atliekama siekiant padidinti savigarbą) ir išorinę (operacija atliekama siekiant pagerinti romantinius santykius). Nors nustatyti aiškų skirtumą tarp vidinės ir išorinės motyvacijos sudėtinga, tikėtina, kad vidinės motyvacijos vedamos pacientės liks patenkintos operacijos rezultatu. Vis dėlto pagrindinė priežastis, dėl kurios moterys ryžtasi krūtų didinimo operacijai, yra nepasitenkinimas savo kūno vaizdu, tiksliau – krūtų forma ir dydžiu.
Pastarąjį dešimtmetį kūno vaizdo ir kosmetinių operacijų ryšiui skiriama vis daugiau dėmesio. Keliais empiriniais tyrimais nustatyta, kas pacientai,praeityje turėję plastiniųoperacijų, buvo nepatenkinti savo kūno vaizdu. Taip pat žinoma, jog pacientės, galvojančios apie krūtų didinimo operaciją, yra nepatenkintos savo krūtine, tuo tarpu moterys, turinčios panašaus dydžio krūtinę ir nesidominčios krūtų didinimo operacija, savo krūtinės dydžiu yra patenkintos.
 
Pooperacinis pasitenkinimas rezultatu ir psichosocialiniai pokyčiai
Klinikinės ataskaitos rodo, kaddauguma moterų po krūtų didinimo operacijos tapo labiau patenkintos savo kūno vaizdu.Neapsitenkinimas krūtų didinimo operacija ir jo priežastys yra mažiau ištirtos. Žinoma, kad pooperacinės komplikacijos gali sumažinti pasitenkinimą operacijos rezultatu, psichosocialinė operacijos nauda dėl komplikacijų taip pat gali būti mažesnė.
 
Ryšys tarp krūtų didinimo operacijų ir savižudybių skaičiaus
Per pastaruosius 15 metų atlikta daug tyrimų, kuriais buvo bandoma išsiaiškinti, ar krūtų implantai kelia pavojų sveikatai ir ar jie gali turėti įtakos pacienčių mirtingumui. Viena pirmųjų tokio pobūdžio tyrimą 2001-aisiais atliko garsi JAV vėžinių susirgimų specialistė Louise A. Brinton.Su kolegomis ji ištyrė 13488 bylų moterų, kurioms per daugiau nei 40 metų buvo atlikta krūtų didinimo operacija. 225 pacienčių mirties priežastis buvo savižudybė.
Didelį dėmesį ryšiui tarp mirtingumo ir krūtų didinimo operacijos skyrė skandinavų mokslininkai. Skandinavijos šalyse per pastaruosius 15 metų buvo atlikti net trys tokio pobūdžio tyrimai.
Švedijoje atliktu tyrimu nustatyta, kad iš 7585 moterų, kuris turėjo krūtų didinimo operaciją tarp 1965-ųjų ir 1993-ųjų, 85 iš gyvenimo pasitraukė savo noru. Tuo tarpu tarp tokio pat skaičiaus moterų, neturėjusių krūtų didinimo operacijos, tik 58 mirė dėl savižudybės.
Kiek vėliau savo tyrimą plėtojo Louise A. Brinton. Panašus tyrimas buvo atliktas Danijoje. Visų tyrimų išvada buvo panaši – moterys, turinčios krūtų implantus,dažniau pasiryždavo savižudybei nei moterys, neturėjusios šios operacijos.
 
Galimas tokio ryšio paaiškinimas
Aptarti tyrimai parodo tik galimą plastinės krūtų didinimo operacijos ir savižudybių skaičiaus ryšį. Verta paminėti, kad tyrimai nebuvo skirti specialiai šiam ryšiui nustatyti – jie orientuojasi į bendrą tokių operacijų poveikį pacienčių sveikatai.
Kaip teigia patys tyrėjai,labiau tikėtina, kadsavižudybių priežastimi galėjo būti asmeninės pacienčių savybės, tokios kaip padidėjęs alkoholio, tabako gaminių vartojimas.
Psichologijos profesorius dr. ThomasJoiner teigė, jog galimas krūtų implantų ir savižudybių ryšio veiksnys yra pervertinti pacienčių lūkesčiai, kuomet tikimasi, kad operacija išspręs daugelį gyvenimiškų problemų.Kai galutinis rezultatasneatitinka lūkesčių, atsiranda nusivylimas, nepilnavertiškumo jausmas, vėliau – depresija, kuri gali privesti prie savižudybės. Vienas iš šių tyrimų autorių teigė, kad daugumai moterų, kurios turėjo krūtų didinimo operaciją ir pasiryžo savižudybei, dar iki operacijos buvo skiriamas psichiatrinis gydymas tiek vaistais, tiek praktiniais užsiėmimais. Šis faktas tik dar labiau sumažina galimą ryšį tarp krūtų didinimo operacijos ir savižudybės.
 
Išvados
Buvo atlikta daug tyrimų, kuriais buvo norima ištirti psichologinius kosmetinės krūtų operacijos aspektus.Dauguma šių tyrimų orientuojasi į psichologinę potencialių pacientų būklę ir pagerėjusį psichosocialinį pacientų statusą po operacijos. Vienintelė tyrimais nustatyta psichopatologija, kuria pasižymi pacientės, yra perdėtas savo kūno vaizdo nuvertinimas. Vis dėltoišlieka tikimybė, jog tokie simptomai, kaip mitybos arnuotaikos sutrikimai, gali būti gana dažni tarp moterų, turinčių krūtų implantus. Krūtų implantų ir savižudybių ryšio tyrimai turėtų įvertinti ir pasitenkinimą krūtų operacija bei pagerėjusį kūno vaizdą.
Apibendrinant rezultatus galima pasakyti, kad šiuo metu nėra atlikta pakankamai tyrimų, kuriais remiantis būtų galim teigti esant reikalą rekomenduoti psichologines konsultacijas moterims, ketinančioms pasidaryti krūtų didinimo operaciją. Vis dėlto pacientėms, kurios nori darytis krūtų didinimo operaciją ir kurioms praeityje buvo nustatytos tam tikros psichopatologijos, taip pat toms pacientėms, kurioms plastikos chirurgas įtaria tam tikrą psichopatologiją, iki operacijos rekomenduojama paskirti psichologo konsultaciją. 

Pirminio straipsnio ir tyrimo autoriai: Sarwer, David B. Ph.D.
http://journals.lww.com/plasreconsurg/Fulltext/2007/12001/The_Psychological_Aspects_of_Cosmetic_Breast.16.aspx

Krūtų didinimo implantais pavyzdžių galerija

Krūtų pakėlimo operacijos pavyzdžių galerija


Atgal
Klausk gydytojo!
 
Siųsti
Išvalyti